BTP

Hlavním cílem projektu je vybudování biotechnologického parku v Brně. Záměrem je vytvořit infrastrukturu a aktivní prostor pro subjekty orientované do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání s delší historií, které pomohou nastavit cestu do podnikání pro začínající podnikatelské subjekty a výrazným způsobem podpoří transfer technologií do praxe. Vybudovaný biotechnologický park vytvoří organizované prostředí pro zabezpečení spolupráce veřejných a soukromých vědeckých a inovačních subjektů.

Základním smyslem projektu je podpoření hospodářského rozvoje regionu a přenos výsledků výzkumu a vývoje na trh v oblasti biologie, chemie, biochemie, medicínských a biotechnologických aplikací.

Základní princip projektu je již od počátku založen na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Hlavními iniciátory / partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora jižní Moravy jako představitel podnikatelského sektoru a Masarykova univerzita jako představitel akademické sféry. Spolupráce těchto dvou subjektů představuje jedinečný potenciál pro rozvoj inovativního podnikání.

Realizací projektu se uskuteční vybudování kancelářských, laboratorních, poloprovozních, vzdělávacích a ostatních sdílených prostor, které budou sloužit pro zasídlené subjekty.

Vysoké školy, zejména Masarykova univerzita, ale i další vzdělávací instituce zapojené rovněž do projektu budování Středoevropského technologického institutu CEITEC (Vysoké učení technické v Brně, Mendlova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita) jakož i jejich studenti a absolventi, vytvářejí předpoklady pro rozvoj inovačních firem a  produktů a rozvoj transferu znalostí a  technologií. Biotechnologický park bude vybudován v těsném sousedství Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích a v areálu již provozovaného Inkubátoru biomedicínských technologií INBIT Jihomoravským krajem, což umožní úzké propojení činnosti nově budovaného parku na již existující vědecko-technickou infrastrukturu.

Projekt vybudování biotechnologického parku je v souladu se strategií Jihomoravského kraje, který se mimo jiné profiluje jako kraj zaměřený na oblast výzkumu a vývoje.