Členské komory

ČLENSTVÍ V KOMOŘE

Proč se stát členem

  • člen komory je zvýhodňován výraznou slevou na všechny akce pořádané komorami v JMK
  • jsou mu přednostně zasílány emailové informace- je bezplatně zařazen (a informace akutalizovány) do databáze HK ČR Katalog firem a členů v síti internetu, která je přístupná pro všechny OHK a Živnostenská společenstva z celé ČR
  • zdarma dostává měsíčně časopis Komora.cz

Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

Nejsou členské příspěvky jen vyhozené peníze?

Rozhodně nikoliv, ale musím být sám aktivním členem, který se snaží sdružení posunout dále a využít možností, které z členství vyplývají. Musím uplatňovat své vlastní představy, prezentovat své náměty. Jedině aktivním přístupem dosáhnu prosazení svých cílů a musím si uvědomit, že některé své zájmy jako jednotlivec neprosadím. Pokud se mé myšlenky ubírají tímto směrem, peníze za své členství nevyhodím. 

Členstvím získáte nejméně 10 výhod spojených s členstvím v hospodářské komoře:

PRESTIŽ

Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

ŘADA KONTAKTŮ

Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem. Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní obchodní i společenské kontakty.
V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí.

INFORMACE

Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů.
Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis Informační místo pro podnikatele. Obraťte se na nás a my Vám poradíme!

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

ODBORNOST

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.

JEDNOTA

K čerpání svých výhod jsou členové oprávěni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.

TOP NETWORKING

Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.

EXPORT

Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.

SLEVY

Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory.

ETIKA

Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

Členství v komoře

Členskou základnu tvoří na základě dobrovolného členství zájemci z řad podnikatelů, bez rozdílu velikosti společnosti, základního jmění nebo obratu. Komory poskytují svoje služby všem členům bez rozdílu. Služby specifikuje dle požadavků firmy.
Členství je dobrovolné, vzniká dnem projednání přijaté přihlášky představenstvem komory a zaplacením členského příspěvku.

Zaregistrujte se u hospodářské komory ve Vašem okrese!!!