ESF MU

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity zahájila výuku v r. 1991 jako šestá z fakult Masarykovy univerzity. Má vědecko-výzkumné zaměření a studuje na ní více než 4.000 studentů. Fakulta zajišťuje studium bakalářských a magisterských studijních oborů v prezenční a kombinované formě se zaměřením na ekonomii, ekonomické informační systémy, finanční podnikání, hospodářskou politiku a management, národní a podnikové hospodářství, regionální rozvoj a správu a veřejnou ekonomiku.

Spolu s KHK JM spolupracuje na projektu MUNISS – „Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě". Cílem tohoto projektu je, ve spolupráci mezi městem Brnem a Masarykovou univerzitou, využít potenciálu nadaných studentů pro tvorbu studií, které budou zaměřené na oblasti a otázky, jimž se věnuje Kancelář strategie města, a budou tak využitelné pro potřeby města.

Webové stránky fakulty: http://www.muni.cz/econ/