Konference: Obnovitelné zdroje energií - Úspory energií ve světle dotací

Dne 30. 11. 2015 proběhla v nově otevřeném biotechnologickém parku Biology Park Brno konference Obnovitelné zdroje energií – Úspory energií ve světle dotací. Název konference kopíruje názvy dvou tematických bloků, ze kterých se konference skládala.

 První blok se věnoval především současnosti a budoucnosti obnovitelných zdrojů v České republice a druhý blok se zabýval energetickými úsporami ve světle dotací a v mezinárodním srovnání.

Na konferenci vystoupil poslanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský, náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný, předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, ředitel odboru podpory malého a středního podnikání na MPO Marian Piecha, zástupce Evropské komise v ČR Zdeněk Čech, zástupce za oblast energetiky z Krajského úřadu JMK Jan Mega a ředitel Národního centra energetických úspor Jakub Vít.

Moderátorem konference byl předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy a viceprezident HK ČR Ing. Michal Štefl.