MBS

Moravian Business Schoool je instituce založená Krajskou hospodářskou komorou za účelem realizace společného záměru 5 moravských univerzit, 5 moravských krajských obchodních komor a 5 moravských krajů v oblasti profesního vzdělávání zaměřeného na potřeby a rozvoj podnikatelského sektoru a veřejné správy.

 

STUDIUM PRO PRAXI

Potřebuje Vaše společnost:

  • rozvíjet znalosti svých manažerů ve strategickém řízení firmy?
  • zlepšit schopnost analyzovat řídící a rozhodovací procesy ve společnosti?
  • ovládat řízení firmy v krizových situacích?
  • rozvíjet na zákazníka orientovaný přístup?
  • zefektivnit řízení a zvýšit konkurenceschopnost na trhu? 

Jste na správném místě v pravý čas!Absolvujte manažerské studium programu Master of Business Administration (MBA) na Moravian Business School a získejte potřebné znalosti a dovednosti, které můžete ihned aplikovat v praxi!Potřebujete změnit myšlení Vašich zaměstnanců z operativního na strategické? Náš studijní program MBA Vám to umožní a nabyté znalosti budete moci ihned použít v praxi. Navíc náklady na studium jsou plně daňově uznatelným nákladem!Moravian Business School (MBS) je instituce založena Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5 moravských univerzit, 5 moravských krajských hospodářských komor a 5 moravských krajů v oblasti profesního vzdělávání zaměřeného na potřeby a rozvoj podnikatelského sektoru a veřejné správy.Studium MBA na Moravian Business School je zaměřeno na využití znalostí v praxi. Vzhledem k víkendové formě studia mohou posluchači během studia nadále pokračovat v práci na plný úvazek. V jednotlivých výukových modulech budou lektory odborníci z univerzit a též z praxe. Za semestr se uskuteční celkem 4 víkendová soustředění. Studium trvá 1,5 roku. Všechny 3 semestry kombinovaného studia MBA jsou postaveny na kontaktních hodinách (přednášky a semináře), na vypracovávání písemných zpráv (assignments) a zpracování disertační práce. Studium je rovnoměrně rozděleno do celého roku. Výuka bude probíhat v češtině na pracovišti na adrese Kounicova 67a, Brno.MBA studium je určeno pro posluchače buď s minimálně bakalářským titulem a manažerskou praxí nebo pro manažery bez vysokoškolského vzdělání s dlouhodobou manažerskou praxí. V případě, že zájemce má již 1 ročník MBA studia vystudovaný na jiné vysoké škole a má zájem přestoupit na Moravian Business School, může projít tzv. APL procedurou (uznání hotových výukových modulů od jiného poskytovatele MBA). Cena za celé studium činí 180.000 Kč + 21% DPH. Jedná se o daňově uznatelné náklady pro podnikatelský subjekt.   Veškeré bližší informace naleznete na www.mbschool.cz.