PAKT ZAMĚSTNANOSTI JMK

PAKT ZAMĚSTNANOSTI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Pakt zaměstnanosti Jihomoravského kraje je smluvně uzavřené partnerství, které představuje platformu pro spolupráci organizací při realizaci strategických aktivit v oblasti trhu práce, zaměstnanosti a rozvoje ekonomiky a konkurenceschopnosti území Jihomoravského kraje.

Hlavním cílem Paktu zaměstnanosti Jihomoravského kraje je rozvoj zaměstnanosti na území Jihomoravského kraje, a to v souladu s potřebami moderní a na znalostech založené ekonomiky. Specifickými cíli jsou:

  1. tvorba kvalitních pracovních míst prostřednictvím řízených investic
  2. slaďování nabídky a poptávky na trhu práce
  3. předcházení nezaměstnanosti přijímáním konkrétních preventivních opatření
  4. zlepšení úrovně flexibility pracovní síly, a to především rozvojem systému dalšího vzdělávání a podporou zkrácených pracovních úvazků
  5. rozvoj komunikační platformy k problémům trhu práce mezi veřejným a soukromým sektorem

 

Signatáři partnerství Paktu zaměstnanosti Jihomoravského kraje jsou v období 30. 8. 2016 – 31. 12. 2022

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek /
Jihomoravský kraj /
Českomoravská konfederace odborových svazů /
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně /

Krajská hospodářská komora jižní Moravy je nositelem Paktu zaměstnanosti Jihomoravského kraje a v této pozici realizuje v období 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019 projekt Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641 (více zde).