Podnikatelská mise do Íránu

Vážené dámy, vážení pánové,

 dovolujeme si Vás pozvat k účasti na další doprovodné podnikatelské misi do ÍRÁNU, tentokrát snáměstkyní ministra průmyslu a obchodu ČR pro energetiku paní Lenkou Kovačovskou ve dnech 16. – 19. května 2016.

 Na misi jsou zvány především firmy z oborů energetiky včetně jaderné, plynárenství, chytrých sítí, dopravy a dopravní infrastruktury a vodohospodářství.

 V programu počítáme s návštěvou hlavního města Teheránu, s uspořádáním podnikatelského fóra s následnými dvoustrannými jednáními, dále mohou české firmy doprovodit paní náměstkyni na jednání na Ministerstvo průmyslu, obchodu a hornictví, na Ministerstvo energetiky a na Íránskou národní agenturu pro atomovou energii. Rovněž počítáme s uspořádáním společenského setkání pro české a íránské partnery.

 Vzhledem k nutnosti včasné rezervace letenek a vyřízení víz si Vás dovolujeme požádat, aby zájemci o účast zaslali vyplněnou Závaznou přihlášku a firemní profil nejpozději do pondělí 11. dubna. Jak je uvedeno v Závazné přihlášce, účastnický poplatek ve výši 54.700,-Kč zahrnuje: leteckou přepravu ve třídě ekonomy, 3x ubytování se snídaní, podíly na pronájmech jednacích prostor, místní transfery,catering, vyřízení víz včetně poplatku, podíl na organizaci firemních jednání a režijní náklady spojené s organizací mise. 

V příloze naleznete přihlášku na podnikatelskou misi