Pozvánka na Shromáždění delegátů KHK JM 9.8. 2016

                                                 Představenstvo

zájmového sdružení Krajská hospodářská komora jižní Moravy

                                        (dále také jen „KHK JM“)

 

se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, Medlánky,  PSČ 612 00, IČ: 696 51 175

zapsaného ve spolkovém  rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 19587

 

                                               svolává tímto

                 mimořádné shromáždění delegátů KHK JM,

              které se bude konat dne 9. 8. 2016 v 10.00 hod.

 

na adrese Purkyňova 648/125, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost

 

(V příloze oficiální pozvánka s pořadem jednání)