Příprava misí HK ČR na rok 2017

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o plánovaných zahraničních misích Hospodářské komory ČR v roce 2017. Zatím v přehledu naleznete mise plánované začátkem roku 2017, které nám byly ze strany partnerů HK ČR potvrzeny. Přehled budeme aktualizovat dle potřeby a dalších upřesňujících informací. Pozvánky s podrobnými údaji o jednotlivých misích budeme zveřejňovat na webu po jejich obdržení z HK ČR. Prosím berte v úvahu i to, že termín mise se může měnit v závislosti na programu vedoucího mise (ministra, předsedy senátu apod.).

Předběžný plán zahraničních misí HK ČR v roce 2017:

8. – 14. ledna 2017                Doprovodná podnikatelská mise předsedy Senátu Parlamentu ČR do Chile

30. ledna – 1. února 2017    Doprovodná podnikatelská mise ministra zemědělství do Turecka

4. –10. února 2017                Podnikatelská mise HK ČR do Ománu