Seminář !! 10.11. 2016: Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem

                                         

                                                          Krajská hospodářská komora jižní Moravy

                                                                                           a

                                                            Hospodářská komora České republiky

 

                                                              si Vás dovolují pozvat na seminář

 

                                                           Odpovědnost za škodu způsobenou

                                                                         vadným výrobkem

               

       Datum konání: 10. listopadu 2016

       Čas: 9:00 - 13:00 hod.

       Místo konání: Krajská hospodářská komora jižní Moravy, budova vědeckotechnického parku TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

       Seminář je určen především všem výrobcům, vývozcům, dovozcům a firmám, které se zabývají prodejem, servisem nebo zprostředkováním prodeje výrobků,

       ať již v tuzemském nebo zahraničním styku, a to včetně zemí mimo Evropskou unii. Ale také všem menším a středním podnikatelům. 

 

        PROGRAM SEMINÁŘE:            

  • historický vývoj problematiky odpovědnosti za výrobek ve světě, v Evropě a v České republice
  • legislativní rámec v Evropské unii, v České republice a ve Slovenské republice
  • porovnání právní úpravy platné v České republice do 31. 12. 2013 a právní úpravy podle nového občanského zákoníku
  • výklad základních pojmů se zaměřením na praktické příklady a situace
  • problematika ochrany před rizikem odpovědnosti za výrobek, se zvláštním zaměřením na pojištění
  • průběžná diskuse
  • možnost objednání individuální konzultace zdarma

 

         V příloze naleznete pozvánku s bližšími informacemi a přihláškou.