Shromáždění delegátů KHK JM 2016

Dne 30. 5. 2016 se v prostorách Vědeckotechnického parku Brno uskutečnilo Shromáždění delegátů KHK JM, kterého se jako hosté zúčastnili hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Michal Hašek a prorektor VUT pro rozvoj doc. Ing. Vojtěch Bartoš Ph.D.

Pan hejtman ocenil dosavadní spolupráci mezi Jihomoravským krajem a KHK JM a zdůraznil, že Jihomoravský kraj je známý po celém světě jako region s rozvinutou základnou pro vědu, výzkum a inovace a to s vysokou mírou konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Pan hejtman Hašek vyzdvihl také rozvinutou a stále se prohlubující spolupráci se zahraničními regiony, např. s některými čínskými regiony a republikou Tatarstán v RF, kde byla právě KHK JM jedním z hlavních partnerů při navazování a intenzivním rozvoji spolupráce. Delegáti z řad podnikatelů v Jihomoravském kraji byli dále seznámeni s nástroji určenými pro rozvoj technického školství v JMK a koncepty na zvýšení zájmu o technické vzdělávání mezi mladými lidmi, zejména absolventy základních škol.

Problém nedostatku absolventů technických oborů vnímají podnikatelé především z výrobního sektoru v Jihomoravském kraji velmi intenzivně, a proto se tomuto tématu se věnoval i pan prorektor Bartoš. VUT je podle něj otevřena velmi aktivní spolupráci s podnikatelským sektorem a nabízí technické zázemí, moderní laboratoře a vědecké týmy na špičkové úrovni zaměřené na výzkum a inovace.

Na Shromáždění delegátů KHK JM byla dále schválena zpráva o činnosti KHK JM za rok 2015 a schválen rozpočet a Plán činnosti na rok 2016. Zároveň byly delegáty SD KHK JM schváleny personální změny v Představenstvu a Dozorčí radě KHK JM.