Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na odkoupení akcií společnosti Biology Park Brno, a. s.