Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky