Vzdělávání podporuje začleňování komunit

Projekt „Vzdělávání podporuje začleňování komunit“, reg. č. CZ 0327, byl realizován v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 ve spolupráci s Moravian Business School (MBS) a Bundeshandelsakademie u. Bundeshandelsschule v Gänserndorfu (Rakousko) v době od března do srpna 2014.

Hlavním záměrem projektu bylo podpořit komunity (cizince) v oblasti vzdělávání, poukázat na problémy ve vzdělávání cizinců a otevřít jim cestu k lepší budoucnosti nejen jako zaměstnancům pracujícím pro různé společnosti, ale i osobám v roli podnikatelů.

Cílovými skupinami jsou komunity se zájmem o podnikání, zájemci o azylovou politiku z řad veřejnosti, studenti vysokých škol, podnikatelské subjekty se zájmem o tuto problematiku, zájemci o problematiku vzdělávání komunit, subjekty zabývající se vzděláváním komunit.

V rámci projektu proběhl dne 3. 7. 2014 odborný workshop na následující témata:

a)    azylová politika

b)    situace v ČR a Rakousku-porovnání, možná řešení a možnosti vzájemné pomoci

c)    vzdělávání komunit v ČR i Rakousku od středních škol až po celoživotní vzdělávání

d)    cizinci v roli podnikatelů: živnostenské podnikání, sociální a zdravotní pojištění

e)    podpora a vzdělání cizinců v oblasti podnikatelských aktivit

f)     kontaktní místa pro cizince

g)    spolupráce české a rakouské strany v oblasti vzdělávání komunit

Na workshopu vystoupili čeští a rakouští odborníci na problematiku vzdělávání a integraci menšin. Příspěvky byly následně zpracovány do sborníku. Pubikace byla vydána dvoujazyčně v češtině a němčině a můžete si ji stáhnout pod následujícím odkazem.

Sborník KHK JM

Materiály, které vznikly v průběhu projektu, budou dále šířeny na vzdělávacích a jiných akcích pořádaných KHK JM a MBS. Do budoucna se plánují workshopy zaměřené na tuto problematiku, financované z projektů získaných KHK JM.