Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
Úspěšné firmy, firmy s vizí
čtvrtek, 4. říjen 2018, 09:00 - 16:00
Shlédnutí : 43
Kontakt OHK Břeclav, nám. T.G.Masaryka 38/10, Břeclav

„Seminář je určen zejména pro majitele a CEO malých a středních firem, kteří mají vedoucí roli v rozvoji svých podniků a chtějí jej posouvat dál, poznat novou stránku poslání a vize coby špičkových nástrojů strategického řízení a také možnosti, jak tyto nástroje využít. Cílem semináře je: - seznámit účastníky s nástroji strategického řízení firem, které jsou v České republice často přehlíženy – s posláním, vizí a s novými způsoby, jak lze s těmito nástroji pracovat a nastartovat růst své firmy. - zlepšit znalosti a schopnosti managementu firem. - ukázat nový – strategičtější pohled na rozvoj a růst byznysu. - poznat rozdíl mezi vedením (vůdcovstvím) a řízením (managementem) firmy. - ukázat prakticky, jak mohou účastníci získané znalosti ihned uplatnit ve prospěch vlastní firmy. Seminář kombinuje teoretické znalosti s praktickými ukázkami a úkoly pro účastníky. Cílem je vtáhnout Vás do dění a umožnit Vám maximum z probírané látky zažít „na vlastní kůži“ – na příkladu Vaší vlastní firmy.

Z programu např.:

  • Bez vize daleko nedohlédnete, bez mise se tam nedostaneme:

- Když se poslání stává jednou z klíčových konkurenčních výhod.

- Firmy poháněné jejich misí a vizí a jejich lídři.

  • Co je mise a vize, historické zkušenosti:

- Co je poslání a proč se zabývat jeho tvorbou?

- Co je vize a proč se zabývat její tvorbou?

- Příklady toho, jak se firmy protivily své vizi a misi.

- Vize a mise na zdi. 

  • Proč mít poslání a vizi a jak správně na ně?:

- Jaké výhody může poslání přinést firmě a jejímu vedení?

- Jaké výhody může vize přinést firmě a jejímu vedení?

- Zlatý kruh Simona Sinka.

- Kdo je vizionář? Příklady vizí lidí, kteří svou vizí skutečně žijí.

- Skutečná inspirace vs. falešná mise.

  • Vize, mise a strategické řízení byznysu:

- Jak lze využít poslání a vizi při strategickém řízení byznysu a jak je správně propojit.

  • Praktická část:

- Práce se zlatým kruhem a misí.

  • Práce s vizí.
Místo OHK Břeclav, dveře č.207, nám. T.G.Masaryka 38/10, Břeclav