Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
Základy práva nejen pro podnikatele
čtvrtek, 16. květen 2019, 09:00 - 14:00
Shlédnutí : 344
Kontakt OHK Břeclav, nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Cílem školení je seznámení účastníků se základními instituty soukromého i veřejného práva, a to z hlediska jejich praktického uplatňování a dopadu do soukromého i pracovního života. Seminář je určen pro začínající i pokročilé podnikatele, vrcholové manažery, zaměstnance, kteří při výkonu své práce řeší uzavírání smluv či vymáhání pohledávek, ale i pro jednotlivce, kteří si chtějí rozšířit své právní znalosti v níže uvedených právních oblastech.

Z programu např.:

  • Občanské právo

- Základní přehled nejčastěji uzavíraných smluv – kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájem (včetně prostor sloužících k podnikání)

- Předsmluvní odpovědnost – pozor na důsledky tohoto nového institutu

- Náhrada škody, smluvní pokuty, úroky z prodlení, splatnosti faktur...na co si dát pozor ve smlouvách

- Vymáhání pohledávek a jejich promlčení, uplatnění v soudním řízení o Zajištění závazku (ručení, zástavní právo, směnky..)

- Máte e-shop? Nezapomeňte na základní povinnosti

Jak na dlužníky, jak ochránit zaplacení faktur

- Odpovědnost za vady – reklamace, vadné plnění, nároky

  • Obchodní právo

- Pracovní smlouvy jednatelů – lze?

- Odpovědnost jednatelů – ručení, vydání odměny

- Smlouva o výkonu funkce

- Základní přehled založení společnosti

Obchodní rejstřík – co v něm najdeme, k čemu nám slouží?

  • Trestní právo

- Trestní oznámení – kdo může podat, kdo může sepsat, kam se podává?

- Postavení poškozeného, náhrada škody a probíhající trestní řízení

- Trestní odpovědnost právnických osob – základní přehled

  • Inslovenční právo

- Seznámení s insolvenčním rejstříkem

- Mám pohledávku vůči dlužníkovi v inslovenci – co musím udělat?

- Insolvenční návrh a přihláška pohledávky v inslovenčním řízení

- Inslovence vs. Exekuce - jaký je v tom rozdíl?

  • Pracovní právo

- Pracovní smlouva a jak ji správně uzavřít

- Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DČP)

- Náhrada škody způsobená zaměstnancem

- Výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru

- Základní přehled povinností zaměstnavatele

Místo OHK Břeclav, dveře č.207, nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav