Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
Komplexní průvodce zákoníkem práce
čtvrtek, 12. září 2019, 09:00 - 14:00
Shlédnutí : 503
Kontakt Dagmar Sedláčková, tel: 532 194 928, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seminář je určen jak pro začátečníky, tak pro zkušené zaměstnavatele, personalisty a HR manažery. 
Přednášející upozorní jak na základní body pro začátečníky, tak přidají zkušenosti z advokátní, soudní praxe a z praxe kontrol inspektorátu práce.

Prostor na Individuální dotazy bude v průběhu semináře i po jeho skončení.

PROGRAM: 

Zkušební doba komplexně - k čemu slouží, její limity a jak ji správně sjednat?

Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou v zákoníku práce - výhody a nevýhody pro zaměstnance a  zaměstnavatele. Nejčastější chyby v praxi a jak jim předejít. Jak se zástupy?

Komplexní rozbor pracovní smlouvy se zaměřením na praxi.

Přesčasy, práce s nimi a jejich nařizování - kdy jde skutečně o práci přesčas? Jak správně evidovat přesčasy a  jak se vyhnout sankcím od inspektorátu práce? Odměňování práce přesčas, nařízená a dohodnutá práce přesčas.

Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní rozhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby  zaměstnanců i zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak jim předcházet.  Kterým zaměstnancům náleží odstupné a kdy je zaměstnanec povinen jej vrátit? Vazba skončení pracovního poměru na podporu v nezaměstnanosti podle zákona o nezaměstnanosti. Organizační změny, nadbytečnost zaměstnanců, problematika lékařských posudků a výpovědí s nimi spojených – jak předejít soudním sporům? Zaměření na vytýkací dopisy, jejich doručování apod. Porušování „pracovní kázně“ a neomluvená absence v zaměstnání.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zákoníku práce. Včetně účinné novelizace!  Zaměstnávání „brigádníků“.

Dovolená z pohledu teorie a praxe. Jednotlivé typy dovolené, čerpání dovolené, převádění dovolené a možnosti jejího proplacení, čemu se v praxi vyvarovat.

Přestávky v práci – komu náleží přestávka v práci na jídlo a oddech, komu tzv. přiměřená doba na jídlo a oddech? Započítávání a nezapočítávání do pracovní doby, poskytování přestávek, přestávky v práci u pružného rozvržení pracovní doby, nejčastější chyby v poskytování přestávek v praxi.

Pracovní doba – co je pracovní doba? Co se do ní započítává a co nikoli? Časté chyby v praxi ohledně započítávání do pracovní doby, evidence pracovní doby. Možnost nařízení práce či sjednání práce na víkendy a svátky. Držení pracovní pohotovosti, nejčastější chyby v odměňování pracovní pohotovosti, jak správně upravit držení pracovní pohotovosti.

Nástup po mateřské a rodičovské dovolené – na co má zaměstnanec nárok? Sjednávání „záskoků“.

Překážky v práci - výčet nejčastějších překážek v práci a dopady na náhradu mzdy

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy – komplexní průvodce náhradou škody způsobenou zaměstnancem a  zaměstnavatelem, tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti, odpovědnost za ztrátu svěřených věcí, odpovědnost zaměstnavatele za odložené věci, pracovní úrazy a nemoci z povolání.

 

Lektoři:

JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka 
JUDr. Adam Valíček, MBA, 
advokát

Oba zakladatelé Unie personalistů, z.s., členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních 
vztahů, autoři pracovněprávních článků. Působí jako samostatní vedoucí, trvale spolupracující advokáti s generální praxí v Brně a účastní se na řadě pracovněprávních sporů. Spoluautoři pracovněprávních vzorů v právním systému ASPI – Wolters Kluwer, a.s., jenž je určen pro právníky a advokáty. Věnují se pravidelně přednáškové činnosti pro mzdovou i platovou sféru a v současné době studují též doktorandský program Ph.D. na Univerzitě Karlově v Praze v oboru pracovní právo.  
Více o přednášejících na webu: www.pracovni-pravo.cz či www.brno-advokatnikancelar.cz

Místo Pavilon RHK Brno, Výstaviště 1 (areál BVV)