Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
Účetní závěrka za rok 2017
úterý, 16. leden 2018, 09:00 - 13:00
Shlédnutí : 147
Kontakt RHK Brno, areál BVV - Výstaviště 1, Brno

 

Program

1. Novely účetních předpisů a nové interpretace NÚR.


2. Druhy účetních závěrek.


3. Kategorizace účetních jednotek.


4. Kategorizace skupin účetních jednotek.


5. Práce související s roční účetní závěrkou.


6. Inventarizace majetku a závazků.


7. Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha k účetní závěrce, Přehled o změnách vlastního kapitálu.


8. CASH FLOW.


9. Konsolidovaná účetní závěrka (související interpretace NÚR).


10. Schvalování a zveřejňování roční účetní závěrky.

 

Místo Pavilon RHK Brno, areál BVV - Výstaviště 1, Brno