Režim Ukrajina - změna místa podání žádostí o ZK

Informace o místě a času podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v rámci Režimu Ukrajina od 1. května 2018. Žádosti budou podávány prostřednictvím vízového centra.

 

Sdělujeme, že žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina, se s platností od 1.5.2018 musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centraspolečnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.

To znamená, že žadatel, jenž bude podávat svou žádost do 30.4.2018 včetně, se dostaví přímo na Generální konzulát ČR ve Lvově; naopak žadatel, který bude podávat svou žádost po 1.5.2018, musí tak učinit pouze ve výše uvedeném vízovém centru, kde však budou přítomni i pracovníci konzulátu.

Seznamy požadovaných náležitostí, lhůty pro vyřízení ani další zákonná pravidla se nemění.

Rovněž tak nadále platí, že žadatel je povinen dostavit se k podání žádosti do vízového centra přesně v termínu, jenž mu byl konzulátem určen. Doporučujeme, aby žadatelé ve stanoveném termínu přicházeli k podání žádosti ve vízovém centru v časovém rozmezí 08:30 – 13:00 hod.

Vízové centrum ve Lvově bude jediným místem pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v rámci Režimu Ukrajina. Ostatní vízová centra nebudou tyto žádosti přijímat.