Memory of Nature

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

02/2015 - 09/2015

Projekt: Memory of Nature – Paměť přírody, revitalizace a zachování přírodních kulturních památek v česko – slovenském příhraničí

OP: Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Partneři: Krajská hospodářská komora jižní Moravy, VITALITA n. o. LEHNICE

Doba realizace: 1.2. 2015 – 30.9. 2015

Výchozí situace

Na území Jihomoravského a Trnavského kraje se nachází parky historických objektů, které mají trvalou environmentální a historickou hodnotu, avšak jsou ohrožované urbanistickou činností a zároveň tvoří i poslední zbytky hodnotné přírody na rozsáhlých zastavovaných územích. Jak na slovenské, tak i na české straně se nacházejí historické parky, které je nutné zmapovat, navrhnout intervenční opatření na jejich realizaci a zpřístupnit je pro širokou veřejnost – dostat je do povědomí v aspektu vzdělávání a propagace.

Velká část území jihomoravského a Trnavského kraje je přetvořena zemědělskou činností a zároveň se na těchto územích nacházejí jednotlivé přírodní objekty, které byly vytvořeny činností člověka. Jsou to parky hradů, zámků, klášterů, původní parky historických měst a přírodní parky. V Jihomoravském kraji je takovýchto objektů 65, v Trnavském kraji je velkých objektů 17 a dalších 20 – 30 venkovských kurií, které mají parkové zóny, a doposud neexistuje kompletní přehled o těchto objektech. Iniciátoři záměru VITALITA n.o. a Krajská hospodářská komora jižní Moravy si určili jako prioritu v oblasti enviromentu řešit tuto problematiku jako pilotní projekt přeshraniční spolupráce.

Hlavní cíl projektu:

Zachování neměnné kvality přírody a krajiny prostřednictvím revitalizace historických krajinných prvků v urbanisticky vysoce zasažených oblastech, zmapování fondů historických parků, prezentace  hodnotných přírodních celků vytvořených činností člověka v historicko – environmentálním kontextu, zpracování koncepce – metodiky na monitorování a revitalizaci.

Specifické cíle projektu:

  1.        Zmapování a prezentace hodnotných přírodních celků vytvořených činností člověka v Trnavském a Jihomoravském kraji.
  2.        Realizace intervence zaměřené na revitalizaci historického parku s cílem výměny zkušeností v aspektu zachování cenného přírodního dědictví.
  3.        Iniciování fóra dotčených v aspektu přípravy společného postupu ochrany a revitalizace přírodních památek
  4.        Vzdělávání a prezentace přírodních historických památek pro žáky základních a středních škol a širokou veřejnost

Vytisknout E-mail