MUNISS

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

09/2012 - 08/2014

PARTNERSTVÍ SUBJEKTŮ MEZIUNIVERZITNÍ STUDENTSKÉ SÍTĚ

Projekt MUNISS – „Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě“ je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Období realizace projektu je 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014. Reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0157.

Cílem projektu je podpora fungování partnerské sítě subjektů tvořených třemi vysokými školami (Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně) a dvěma institucemi působícími ve veřejném sektoru (Magistrát města Brna a Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy), které se společně podílejí na zajištění projektu Meziuniverzitní studentské sítě (MUNISS).

Primární cílovou skupinou projektu jsou vysokoškolští studenti magisterského studia všech fakultu Masarykovy univerzity, studenti bakalářského a navazujícího prezenčního magisterského studia Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně.

Sekundárně jsou cílovou skupinou také akademičtí pracovníci Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně, které se na projektu podílejí svým odborným dohledem a jsou také účastníky na workshopech a letních školách.

V rámci projektu cílová skupina pracuje na zadání reálných témat, jejichž řešení je v zájmu města Brna a soukromé sféry působící v regionu jižní Moravy.  Zadaná témata bude zpracovávat 30 devítičlenných týmů. Cílová skupina dostane jedinečnou možnost prezentovat svůj lidský potenciál a zvýšit tak svoje šance při ucházení se o svoje budoucí zaměstnání. S využitím vědomostí, praktických zkušeností a kontaktů, ke kterým se prostřednictvím projektu studenti dostanou, budou moct po ukončení studia lépe uspět v konkurenci na trhu práce.

Výstupy práce cílové skupiny budou funkční v první řadě jako podklady pro město Brno a prostřednictvím zapojení partnera KHK JM také pro soukromou sféru a stanou se zdrojem dat a podkladem pro další výuku studentů vysokých škol. Tyto výstupy budou navíc představovat možné podklady pro řešení variantních problémů v budoucnu.

Podporované aktivity

  • Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem,
  • Podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem,
  • Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem.

Vytisknout E-mail