Rostapo

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

03/2012 - 02/2014

ROSTAPO - ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTECH

Registrační číslo projektu: M00200

Období realizace: 1.3.2012 - 28.2.2014

Projekt je zaměřen na výzkum malých a středních podniků z oblasti stavebnictví, působících v regionu Jihomoravského kraje, Dolního Rakouska a města Vídeň. Na identifikaci jejich konkurenčních výhod vyplývajících z uplatňované strategie se zaměřením na příhraniční spolupráci. V rámci projektu bude realizován empirický výzkum na vzorku 1500 podniků v obou regionech.  Na realizaci projektu spolupracují:

  • Masarykova univerzita prostřednictvím Ekonomicko-správní fakulty jako vedoucí partner
  • FH Wien-Studiensgänge der WKW jako přeshraniční partner 1
  • Krajská hospodářská komora jižní Moravy jako přeshraniční partner 2

Cílovými skupinami projektu jsou: Malé a střední podniky z oblasti stavebnictví v uvedených regionech, akademičtí pracovníci ekonomických fakult a dalších výzkumných zařízení s podobně zaměřeným výzkumem, studenti Ekonomicko-správní fakulty MU a FH Wien a široká odborná veřejnost.

Projektem budou realizovány tyto vědecko-výzkumné a pro praxi využitelné následující výstupy.

  1. Systematické srovnávání aktuální situace produkce a vývoj stavebního odvětví v regionech včetně zhodnocení existujícího relevantního právního prostředí.
  2. Fundované srovnatelné faktory sloužící k hodnocení zvyšování úspěšnosti malých a středních podniků stavebního odvětví s výzkumem jejich využití pro příhraniční spolupráci.
  3. Vědecké a praktické publikační výstupy k předmětu výzkumu včetně vydání společné česko-německé publikace zahrnující získané údaje a obsahující strategická doporučení rozvoje podniků v daných regionech.
  4. Přenos metodického a obsahové know-how na studenty ESF MU a FH Wien formou učebních textů, inovovaných předmětů a závěrečných prací s využitím pedagogického potenciálu obou vysokých škol.
  5. Realizace společných odborných, tematicky specifických konferencí, seminářů a workshopů pro studenty i odbornou veřejnost.

KHK JM zpracovává analýzy právních norem v oblasti živnostenského, pracovního práva a sociálního zabezpečení. Dále bude řešit problematiku nastavení profesních kvalifikací v rámci Národních soustav kvalifikací. Budou připraveny podklady pro vytvoření přehledného a jednoduchého systému, jak postupovat při získávání živnostenského oprávnění zahraničních uchazečů s přihlédnutím k uznávání rozdílných požadavků na kvalifikace.  Již je rozpracována oblast problematiky sociálního zabezpečení a to v oblastech veřejného zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, důchodového pojištění a také v oblasti státní sociální podpory a sociální pomoci.  

Oficiální stránky projektu jsou na adrese: www.rostapo.econ.muni.cz 

V Brně, dne 27.2.2013

Vytisknout E-mail