Inborder

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

10/2010 - 09/2013

INNOBORDER - INOVÁCIE CEZ HRANICE

"Společně bez hranic"

Projekt InNOBorder (Inovácie cez hranice – Innovation Through Border) byl schválen "Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky" v rámci 2. výzvy Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR. Jeho realizace odstartovala v říjnu 2010 a plánované ukončení projektu je v září 2013. Do projektu je zapojeno 6 partnerů, kteří reprezentují 6 příhraničních krajů České republiky a Slovenska.

Impulzem pro projekt byla vidina možnosti zlepšit podmínky pro rozvoj inovační výkonnosti zúčastněných krajů, které se podle hodnocení Evropské komise umisťují spíše ve spodní části žebříčku (vyjma Jihomoravského kraje).

Regionální analýzy zpracované v minulých letech v rámci Regionálních inovačních strategií poukazují na nižší inovační výkonost a izolovanost mnohých krajů zapojených v projektu. 

V rámci projektu bude pozornost zaměřena na 4 oblasti:

  • efektivnost inovačních nástrojů navržených v rámci regionálních inovačních strategií,
  • další směřování krajů v oblasti podpory inovací,
  • všeobecná informovanost a nízké povědomí o potřebě inovovat produkty,
  • slabá přeshraniční spolupráce firem a univerzit.

Projektové aktivity budou soustředěny do 4 hlavních oblastí:  

  • Fungování již navržených inovačních nástrojů v praxi - více v sekci Inovační nástroje.
  • Formulování společné dlouhodobé vize zúčastněných krajů - více v sekci Foresight
  • Nízká míra informovanosti o nových formách spolupráce, inovační procesy ve firmách - více v sekci Vzdělávání.
  • Čtvrtá oblasti je podpora přeshraničního transferu znalostí a technlogií - více v sekci Transfer.

V rámci 4. oblasti "Transfer" bude KHK JM pořádat "Podnikatelský klub", který se uskuteční v dubnu 2013. Bližši informace naleznete na projektových stránkách www.innoborder.eu

NOVINKY ZE SVĚTA INOVACÍ

Na níže uvedeném prokliku naleznete aktuální informace ze světa inovací, transferu technologií, inovačního vzdělávání a aktivitách projektu InNOBorder (Inovácie cez hranice - Innovation Through Border, OPPS SR-ČR, reg. č. 22410420022).Další informace naleznete na oficiálních stránkách projektu www.innoborder.eu .

Vytisknout E-mail