PARTNERSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO PAKTU ZAMĚSTNANOSTI

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

03/2017 - 02/2019

PARTNERSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO PAKTU ZAMĚSTNANOSTI PRO PODPORU PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ MLADÝCH DOSPĚLÝCH

download

ANOTACE

Projekt Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641 je regalizován v rámci OP Zaměstnanost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

DOBA REALIZACE

 • Zahájení: 1. 3. 2017
 • Ukončení: 28. 2. 2019

CÍLE

 1. zvýšit šance cílových skupin v pracovním uplatnění: KA propojí cílovou skupinu a její profil s možnostmi a aktuálními potřebami trhu práce
 2. podpořit rozvoj průřezových kompetencí cílových skupin nutných k udržení se na trhu práce: rozvoj základní gramotnosti potřebné pro hledání, vyjednání, udržení pracovního místa včetně osobnostních dovedností, IT, finanční a právní gramotnosti
 3. prohloubit odborné znalosti a dovednosti; u nízkokvalifikované části cílové skupiny doplnit odbornost v akreditovaném kurzu tak, aby profesní profilace byla pro vstup do zaměstnání jednoznačná a doložitelná
 4. rozvinout pracovní návyky: 3měsíční pracovní uplatnění ve flexibilní formě u předjednaných vhodných zaměstnavatelů
 5. umožnit cílovým skupinám účast na rozvojových aktivitách s minimální finanční náročností: tzn. pouze čas bude nutným vkladem cílových skupin pro účast v projektu
 6. podpořit kooperaci zaměstnavatelů a škol: s ohledem na zvolené cílové skupiny budou posíleny vazby, vzájemné kontakty a dle výsledků uplatnění cílových skupin v pracovním procesu i možnost hlubší mimoprojektové kooperace směrem k naplnění očekávání zaměstnavatelů tak, aby došlo k realistickému kvalitnímu pracovnímu uplatnění jednotlivců

CÍLOVÉ SKUPINY

 1. uchazeči o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let s nízkou úrovni kvalifikace
 2. žáci posledních ročníků škol končící studium

ROZPOČET

 • Celkem: Kč 8.054.010,--                  
  • z toho ESF: Kč 6.845.908,50
  • z toho st.rozpočet ČR: Kč 1.208.101,50

KLÍČOVÉ AKTIVITY

 1. Akvizice CS
 2. Uplatnitelnost CS na trhu práce
 3. Aktivizace a motivace
 4. Průřezové kompetence pro trh práce
 5. Odborné vzdělávání pro pracovní uplatnění
 6. Poradenství k uplatnění na trhu práce
 7. Pracovní návyky a zaměstnání
 8. Doprovodná opatření
 9. Evaluace
 10. Řízení projektu

VÝSLEDKY A VÝSTUPY

Kód indikátoru

Název

Měrná

jednotka

Typ indikátoru

Cílová hodnota

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

238

62600

účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

23

REALIZÁTOR A PARTNEŘI

Realizátor a příjemce dotace
Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek

Partner s finančním příspěvkem
Střední škola stavebních řemesel
Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM

Partner bez finančního příspěvku

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně

 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek projekt realizuje jako nositel Paktu zaměstnanosti Jihomoravského kraje (více ZDE). 

Vytisknout E-mail