Představení komory

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek (KHK JM) je zájmové sdružení komor  z jednotlivých okresů Jihomoravského kraje. Hájí zájmy svých členů. Je integrální součástí ekonomického života Jihomoravského kraje České republiky. Klade si za cíl podporovat a realizovat potřeby svých členů ve vztahu k podnikatelským subjektům a veřejné správě na úrovni kraje. Členství v Krajské hospodářské komoře jižní Moravy je dobrovolné. KHK JM tvoří komory okresů Brno, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Vyškov, Znojmo a Hodonín. 

KHK JM je pověřenou krajskou komorou ve vztahu k Hospodářské komoře České republiky.

Činnosti KHK JM     

 • Je vůdčí subjekt podnikatelské samosprávy v Jihomoravském kraji.
 • Podpora začínajících podnikatelů (z JMK, ČMZRB, z fondů EU)
 • Informační místa pro podnikatele včetně CzechPoint
 • Vzdělávací semináře na aktuální témata
 • Pořádání konferencí s nadregionálním charakterem
 • Podnikatelská setkání pro podnikatele k ožehavým tématům hospodářství
 • Organizování a realizace obchodních misí do zahraničí
 • Ekonomické a finanční poradenské služby
 • Celní problematika a exportní služby
 • Právní poradenství, rozhodčí řízení
 • Iniciátor zvyšování kvality systému vzdělávání v oblasti odborného školství a na vysokých školách v souladu s potřebami podniků.

Zahraniční spolupráce

KHK JM spolupracuje se subjekty nejen v rámci Evropské unie ale i se subjekty z třetích zemí. Stále více si uvědomuje význam východních trhů. Pořádá obchodní mise do východní i západní Evropy. Nabízí pomoc svým členům při vyhledávání nových obchodních partnerů, prosazuje jejich zájmy v zahraničí. Informuje členy o aktuálních obchodních příležitostech, poptávkách a nabídkách zahraničních firem. Díky členství v unikátní síti Enterprise Europe Network poskytuje informační, vzdělávací a poradenské služby platné v celé EU. Cílí na reálný business, vytváří nové kontakty a kontrakty tváří v tvář náročnému konkurenčnímu prostředí.

Spolupráce v České republice

KHK JM úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou České republiky, se Statutárním městem Brnem, s Jihomoravským krajem a dalšími důležitými institucemi ovlivňujícími proces zlepšování podnikatelského prostředí v Jihomoravském kraji.
 
Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek, je připravena aktivně napomáhat při vytváření nových partnerských vztahů uzavřených na úrovni reprezentace a jednotlivých firem.

V případě zájmu o členství v komoře se obraťte na komoru ve Vašem okrese.  

 

Najdete nás na Facebooku

 

 

 11. 10. 2016 - Seminář: Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem